Petiție cu privire la obligativitatea depunerii planului de zbor pentru zborurile VFR desfășurate integral în spațiu aerian de clasă G

Szutor Zsigmond

27 Sep 2021 - 10:56am

Petiție cu privire la obligativitatea depunerii planului de zbor pentru zborurile VFR desfășurate integral în spațiu aerian de clasă G

zsiga

Monday, September 27, 2021 - 10:56
Cei care doresc să susțină piloții de aeronave ultraușoare în demersul lor de a avea posibilitatea să zboare fără suprareglementări inutile, au posibilitatea să completeze formularul de mai jos.
Textul integral al petiției este redat mai jos. Formularul va putea fi accesat pînă la data de 10 octombrie după care va fi transmis autorităților competente din domeniu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Transporturilor. Mulțumim pentru susținere!
Asociația Club Sportiv Mures Fly înregistrat la Judecătoria Târgu Mureș cu certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr 94 din data de 28.11.2011, cod de înregistrare fiscală 29482447, sediu în Tg Mureș str Zăgazului nr 6, telefon 0732101101, email office@muresfly.ro reprezentat prin Szutor Zsigmond CNP 1790828264387 identificat cu CI seria MS nr 797663 eliberat de SCLEP Tg Mureș în data de 18.03.04 în calitate de președinte trimitem următoarea petiție cu privire la obligativitate depunerii planului de zbor pentru zborurile VFR desfășurate integral în spațiu aerian de clasă G.
Având în vedere prevederile HG nr. 859 din 11 august 2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național conform articolului 3 (1) Zborul unei aeronave civile cu pilot la bord în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților și: a) pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor IFR sau VFR, în conformitate cu reglementările specifice; sau b) aeronava este operată într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul respectiv, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.
Menționăm că această prevedere legală este deosebit de dificil de respectat pentru anumite categorii de piloți care zboară aeronave ultraușoare. Astfel piloții de aeronave ultraușoare nemotorizate din categoria parapantă și deltaplan care își desfășoară activitatea preponderent în spațiu aerian de clasă G devin obligați fie să depună plan de zbor, fie să facă rezervare de spațiu aerian.
Datorită caracterului specific pentru anumite zboruri cu parapanta sau cu deltaplanul depunerea și respectarea unui plan de zbor este deosebit de dificilă.
Din cauza duratei scurte și a distanțelor mici, pentru majoritatea acestor zboruri, planul de zbor nu poate aduce nici un fel de beneficiu din punct de vedere al siguranței.
Numărul foarte mare de zboruri pe care un pilot le poate face într-o zi de zbor, duce la imposibilitatea practică de a respecta această prevedere, fără limitarea severă a activității de zbor. In special la decolările de pe deal și munte, condițiile meterologice de multe ori determină piloții să aștepte condiții potrivite pentru decolare. Zonele de zbor fiind lipsite de infrastructură, în multe situații modificarea planului de zbor nu se poate efectua.
La aterizările care se fac în zone lipsite de semnal GSM, închiderea planului de zbor este imposibilă consecința fiind declanșarea unor acțiuni de salvare căutare inutile.
Din aceste motive considerăm că planul de zbor pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate în spațiu aerian de clasă G poate fi util și benefic doar în anumite cazuri speciale. Obligativitatea depunerii planului de zbor pentru toate zborurile efectuate cu aeronave ultraușoare nemotorizate în spațiu aerian de clasă G, duce la o suprareglementare extrem de nocivă care afectează profund activitatea acestor categorii de piloți.
Rezervare de spațiu aerian pentru locațiile în care zboară piloții de aeronave ultraușoare nemotorizate este aproape imposibil, în condițiile în care aceste locații sunt foarte numeroase. Astfel un site independent de parapantă https://paraglidingearth.com/ a identificat în România nu mai puțin de 249 de locuri de zbor.
Aceste locații pot fi folosite în funcție de condițiile meteorologice lucru care este imposibil de anticipat în timp util.
O limitare a numărului de locuri de zbor din lipsă de alternative ar obliga piloții să folosească locuri de zbor unde condițiile meterologice nu sunt corespunzătoare și ar duce la supraaglomerarea anumitor zone cu consecințe foarte grave asupra siguranței zborului. Depunerea documentației și gestionarea zonelor rezervate ar fii foarte complicată în condițiile în care mulți dintre piloți nu fac parte dintr-o organizație sau asociație de profil.
Din motivele expuse mai sus considerăm că pentru buna desfășurare a activității de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate este extrem de important modificarea HG nr 859 din 2021 astfel încât “zborul desfășurat de către o aeronavă să fie considerate autorizat în condițiile în care zborul se desfășoară integral în spațiu aerian de clasă G”. Astfel ar fi respectat aliniatul 1 din articolul 13 secțiunea 2 a Codului aerian care prevede că “Orice zbor cu o aeronavă în spațiul aerian național trebuie să fie autorizat. Procedura de autorizare a zborurilor se reglementează și se aprobă prin hotărâre a Guvernului”, fără a crea o suprareglementare cu efecte catastrofale asupra activității anumitor categorii de piloți și cu periclitarea gravă a securității si siguranței acestor tipuri de zbor.
Prin completarea prezentului formular susțin "Petiția cu privire la obligativitatea depunerii planului de zbor pentru zborurile VFR desfășurate integral în spațiu aerian de clasă G" și sunt de acord ca pentru mine și în numele meu Asociația Club Sportiv Mures Fly să transmită sau să depună la adresa autorităților competente prezenta petiție.
Declar că sunt de acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor mele cu carater personal de către Clubul Sportiv Mureș Fly, precum și de către autoritățile competente implicate în rezolvarea acestei petiții, acord pe care îl exprim prin completarea acestui formular.

URMARIȚI-NE

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare